viernes, 7 de noviembre de 2014

Fy nghymraeg


            Roeddwn ni, teulu Bod Eglur, draw yng nghornel ddeheol-orllewinol Bro Hydref, Tiriogaeth Chubut, –amser hynny-  Ariannin, yn siarad Cymraeg yn ein aelwyd, a dim ond Cymraeg â’n gylydd. Cymraeg fuodd yr iaith â glywais oddi ar fy nghrhud, a’r unig â siaredais hyd at y dydd cyntaf o fy ysgol cynradd pan fu rhaid i mi ddechreu defnyddio’r Sbanaeg cyda’r cyfarch ¡Buenos días, maestro! = Bore da, athraw! Reoddwn wedi cael fy nysgu a chynghori i hynny gan fy mrawd a fy ddwy chwaer oedd wedi dechre’r ysgol rhai blynyddoedd gynt.
            Buan iawn daeth y Sbanaeg i fod yn offerin angenrheidiol ar bôb cam allan o’n bywyd cartrefol a fe ddês i adnabod ei rheolau a’i chyfoeth, tra ar yr un hewl a phryd, ond ar yr law arall, golygod hyn i’r Cymraeg beidio cynnyddu ynof mwy na beth ddysgais gartre pan yn blentyn, cartref o’r sawl ehedais allan yn ifanc a gwahanais o’r teulu a’r gymdeithas Gymreig. Ychydug o droeon ar hyd y blynyddoedd, pan cyfarfod â hwy ar rhyw amgylchiadau arbennig, roedd y Cymraeg yn tarddu ohonof ond nid pôb tro roedd fy nghlust ddigon parod i ddeall, fy nhafod yn ddigon ystwyth na fy ngheirfa yn ddigon cyfoethog i ddeud beth roeddwn yn dymyno. Prin, agosach peth i ddim, fuodd peth ddarllenais yn Gymraeg, ond triais gael recordiau canu Cymraeg i’m rhan, achos roedd yr unigedd – a’r hiraeth - yn gwasgu’n drom arnaf. Cefais gyfle anrhydeddus yn 1969 i dreulio pythefnos yng nghartre’r Dr. Tom Pritchard a’i wraeg ym Mangor, ac yno gwelais cymaent o wahaniaeth oedd rhwng  ein Cymraeg cartrefol a’r iaith cyfoes oedd yn cael ei defnyddio draw ar y pryd. 
            Wedi ymddeol o bôb swydd ac yn rhudd o bôb cyfrifoldeb cyhoeddus, ac yn berchenog ar lawer mwy o amser i fy hun, ceisiais gystadlu’n llenyddiaeth Cymreig yn eisteddfodau Trevelin, Porth Madryn a Threlew, ond truenus, gwarthus iawn fuodd y ffrwyth. Mor wael – n’ôl geiriau’r amrhyw a gwahanol berniadau - nes teimlais gymysgedd o ofid, cywilydd, yn ddyledus tuag at fy hun ac tuag at y sylfain diwylliannol Gymreig  roeddwn wedi etifeddu, ac ofnus iddi fod yn rhi hwyr iw mwynhau. Yna, gwnês un o’r pethau calach a goreu yn fy mywyd: galw am gymorth. Trwy awgrym Elvira Austin, atebodd yr Athawes Cathrin Williams yn fuan iawn, ac trwy’r e-bost cefais ei arweiniad gwerthfawr i cychwyn... a’i anogaeth...a’i drefn droion, am fod ddim digon gofalus yn fy ngwersi orgraff. Cynghorodd hi yn arw y ddylwn ddefnydio’r geiriadur yn amlach. Ddar hynny, mae o’n offerin angenrheidiol os dymunaf ysgrifennu...ond, dydy deud fod o’n angenrheidiol ddim yn golygu fy mod yn ymgynghori ag e bob tro... gallwch dybio... Ta sut, mae ysgrifennu Cymraeg yn weddol dda yn golygu i fi ddarparu llawer o amser ac ymroddiad... ac eto ydy hynny ddim yn sicrwyd na warant o gywirdeb...ond mi ydw i’n mwynhau yn fawr iawn!
            Rhyw brynhawn ganol Ebrill 2007, cefais alwad trw’r ffôn oddi wrth ysgrifennyddes Pwyllgor Eisteddfod Trevelin, Beatriz Palomino, yn rhoi fi ar wybod bod fy ngwaith  “Caniedydd” wedi ennill y Gadair. Gofynnais iddi am ganiatâd y eistedd lawr cyn dal ymlaen â’r neges!!
01 –Cadair yr Eisteddfod: cyfres o benillion heb fod dros 60 llinell

 

CANIEDYDD


Caniedydd aelwyd daeth im rhan,
yn llawn o foliant amseroedd gynt.
Ac er dystawredd ar nodion y sol fa
a mudsain ar eiriau’r  celtig iaeth,
clywaf oddi arno yn hollol glir
tystiolaethau pererinion ar ei taith,
ac rhyngddynt, yn tarddi’n bur
eglur leusiau fy nhad a mam.

Ein cofio maent am faint a hyd
y Tri yn Un oedd cyn llunio’r byd.[1]
Gwahoddant arnom: ¡Oh deuwch ffyddloniad! [2]
o herwydd: ¡Wele, cawsom y Meseua! [3]
Galwant ein sylw ¡Edifarhewch!,
llefarant am râs i fyw yn well [4]
ac am adenydd i hedfan ymhell. [5] 
Cyfeiriant am lywodraeth mor fawr
nes uno’r nefoedd ar llawr. [6]
Dywedant am fawredd Iesu yn Ddyn a Duw, [7]
ein Tâd, yr hwn sydd wrth y llyw.[8]
Soniant am ganu ynghyd yn hy ein Tad  [9]
ag am faddeuant hollol rhad,
am faddeuant a hêdd  [10]
am fod Ef  yn gwrando ar eun llêf.

Cyfeirio maent am addewid y  Gair:
“Chwi a dderbyniwch nerth,” [11] ar ein taith.
Ac felly, ir lluoedd o galonau glân
ni bydd diwedd byth ir gân
na bydd diwedd, chwaith,
byth ar swn y delyn aur.[12]

Casun o brethyn cartre yn gorchuddio’r perlau pert...
Hol bysedd brass ar ddalenau’r papur main.
Trysor death, trwy râs, im llaw
i’m cofio’n annwyl am y  rhienol gartre
a’r  hên gapel draw.                       

EiDDWR


            Ychydug fisoedd nês ymlaen, yn sydyn ar ddechre’r cyfarfod y nawn yn Eisteddfod Trelew 2007, mawr fu fy syndod a’m llawenydd pan glywais beirniadaeth ar y testyn: 3. Soned/dau: “Y Môr”yn cyhoeddu fod ymgais Morfab yn deilwng o’r wobr! Medras beidio neidio o’r sedd a gweiddi allan ¡bravo!

Fynnodd ffurfafen ynghanol y moroedd
i wahanu rhwng y dyfroedd a’r dyfroedd...
chasgliad y dyfroed a alwodd yn Foroedd.[13]
...a’r môr sydd’n unom neu’n gwahanu erioed.

Dros ddyfroedd y môr ehedodd eu pryder
am rhyddyd ir ysbryd, traddodiad a’r iaith,
o’r Walia werdd, o’r gwasgiad a’r caethder
i’r Wladfa lwydir, i’r lledur ac i’r paith.

Trwy fforfydd y môr daethant i’r dyffryn
a phan daeth yr amser pan eu pennau’n wyn
y môr bu’r attaliaith iw rhwystro yn ol,

tra draw, dros y môr, gwynebau eu tadau
yn hiraethus yn dysgwyl, yn edrych, yn nôl
a’r donnau y môr, cyn gostwng i’r beddau.[1] Pedr Bardd. Caniedydd Cynulleidfaol Newydd. Llundain l921. Rhif y dôn 747
[2] An.Op.cit. Rhif y dôn 1171
[3] Davidd Jones Op.cit. Rhif y dôn 414
[4] Elfed  Op. cit. Rhif y dôn: 80
[5] Thomas Williams. Op.Cit. Rhif y dôn 636
[6] J.Williams St.Athan Op.cit.,. Rhif y dôn 654
[7] Titus Lewis Op.cit.. Rhif y dôn 449 -2
[8] Glan Geirionydd Op.cit. Rhif y dön 89
[9] Pedr Hir. Op.cit. Rhif y dôn 453
[10] Hawen Op.cit.. Rhif y dôn 795
[11] Y Beibl – Yr Actau 1:8
[12] W.Williams Op.cit Rhif yr emyn: 145
[13] Y Beibl . Gen.1: 6, 10

viernes, 24 de octubre de 2014

Ancestros

Puede ser que uno sea el arquitecto de su propio destino... pero hereda de sus ancestros.

Suele la vida llevarme
de la mano, presurosa
o paso a paso,
ajena mi voluntad al rumbo.
Puede este mundo brindarme
sin pedirlas,
las cosas más variadas,
algunas, incluso,
las por mí soñadas.
Y las gentes y las cosas
que cruzan mi derrotero
se saludan, me hablan,
me escuchan me soportan
y se conjugan en un todo
que me rodea, me abraza, me apretuja,
que me lleva, me trae, me coloca,
que se cambia, me quita, me repone
como un algo,
uno más,
de un montón.
Y el hombre que soñó aquel niño
que fui,
el ser que quise ser,
se me escapa, se esfuma, se diluye
en el ir y en el venir
de las cosas de este mundo…
y me pierdo…
Me busco, porque algo hay en mí
que así lo intuye,
a la vera de una fuente primorosa
de un hogar lejano en el tiempo,
gobiado por los vientos…
y me encuentro…
Y por obra de un arte incomprensible,
cual si fuera una óptica suprema,
la imagen de aquel niño
y la forma del hombre
que soy,
se juntan, se entrecruzan, se enciman
y se integran.

                     Primer Premio. Poesía recitada por su autor.
Miniesteiddfod de Trevelin 1981 

El hogar de mis padres

A los 14 años mis padres me enviaron a Gaiman, Chubut, a 600 km de nuestro hogar, para que pudiera cursar 5° y 6° grado. Después, para iniciar el secundario, viví en una pensión en Esquel. Desde aquel primer momento, y hasta hoy la impronta del hogar de mis padres permanece vívida en mí.


Solo, por el mundo insensible 
viajo y lucho en busca de fortuna. 
No riquezas pasajeras y mundanas 
sino perennes. De esas, hay sólo una.

El hogar de mis padres he dejado 
cuando la vida se ofrecía tentadora,
pero el vaivén diario me ha golpeado 
y añoro los momentos de otrora.

El tiempo su andar no retrocede 
y el hogar paterno ya no es el mismo. 
Todo cambia a su compás 
y mi mente es presa del negro pesimismo.

Mis ojos cierro, y lo veo como entonces 
todo lleno de amor, de sol y vida.
El rosal de la ventana a su vera, 
y la cortina por la brisa mecida.

A mi padre, en el sillón dormido 
en un momento de nostalgia veo yo, 
con la Biblia descanso en sus rodillas,
pues domingo es, y su salmo ya leyó.

De la cocina por la puerta abierta 
ciertos timbres de loza ocasional 
lo despiertas de su siesta merecida: 
es mi madre, con el té dominical.

Feliz me siento al ver todo aquello 
y fácil es, con los ojos entornados; 
mas es dura prueba osar abrirlos 
y ver que todo aquello es pasado.

Solo, por el mundo insensible 
viajo y lucho en busca de fortuna, 
mas, ¡inútil! el paterno hogar no existe 
y como ésa, ¡no hay ninguna!

Trevelin, febrero l960


Bod Eglur

Nuestro hogar fue edificado por mi abuelo, Thomas Dalar Evans. Él lo bautizó Bod Eglur, que significa en mi idioma materno, el galés, ser claro, estar claro. Su significado fue una impronta en mi crianza y en mi vida. 


Si tu nombre, Bod Eglur, 
no fuera suficiente; 
ni la lengua, 
el idioma que oí desde mi cuna, 
que impregnó tus cimientos y tus muros, 
no dice ya para muchos nada; 
si los días y las noches 
y los años llevaron a sus tumbas 
al fundador y a mis padres 
y con ellos al olvido la promesa, 
el desafío y la esperanza 
de un vivir en claro, 
de un estar en claro, 
entonces, “Bod Eglur”,
tu nombre ya nada significa… 
Será solamente una mención… 
simple referencia,
sin unción, sin reverencia.
Mas quisiera, 
¡no! no es que quiera:
 ¡necesito! decir a todos 
y a mi mismo 
que tu nombre Bod Eglur, 
no es traducible 
por cuanto es vivencia, 
es emoción y es sentimiento.
¿Cuál fue, vieja casona querida, 
la razón de tu bautismo? 
¿Acaso la vista desde ti al ancho valle, 
o el ejemplo de la vida señera del abuelo? 
Tal vez no importe. 
Solo cuenta que a tu amparo 
y en la senda clara del patriarca 
todo fue claro, y todo claridad. 
Los caminos luminosos a la vida 
y a mi vida fueron claros en tus lares; 
y el Amor, el gran Amor 
fue mamado por mí en tu morada. 
Y la Paz allí habitaba. 
Y la Fe, la fe que sobrepasa todo entendimiento
era en ti, Bôd Eglur, ¡fuerte basamento! 
¿Cómo traducirte, si no es viviendo? 
¿Cómo vivirte, si no es con hechos? 
¿Cómo hacerte, si no es con testimonio? 
¿Cómo testimoniarte, 
si no es con Fe, con Amor, con Paz? 
Y eso todo, es claridad, 
y tu lo eras. 

Bariloche, abril 1978. Publicado en El Regional.

Voces del arroyo

El hogar donde nos criaron fue edificado a la vera de un arroyo que surge de una vertiente en las lomadas sur del valle de la Colonia 16 de Octubre, en Chubut, Patagonia argentina.

La corriente de sus aguas puras y frescas produce un rumor incesante que pareciera querer comunicarse... y tal vez lo haya logrado. 

Mi nombre no es ajeno a ese murmurar del agua, que desde el galés significa "voz del arroyo". ¿Lograré yo comunicarme?

En este blog podrán encontrar vivencias de mis ocho décadas.


                                                                    Nantlais